Fyringsolje: 10,63 (inkl. mva)

BIOFyringsolje: 10,85 (inkl. mva)

Parafin: 14,79 (inkl. mva)
NB! Det er for tiden tomt for Parafin - Vår leverandør venter ferdig produksjon i begynnelsen av november

BIOParafin: 18,94 (inkl. mva)

HVO/2G: 16,24 (inkl. mva)

(prisen gjelder pr ltr for levering mellom 2000-3000 ltr levert i Oslo ved fyringsolje, BFO og HVO. Pris for parafin/BioParafin er over 650 ltr. Prisen kan variere ved annet kvantum og eller leveringssted utenfor Oslo)

Bestill her>>